Op zoek naar win win lening?

win win lening
 
Belastinggids 2012.
Sinds 1 september 2006 kunnen natuurlijke personen die inwoner zijn van het Vlaamse Gewest rechtstreeks aan jonge ondernemers, met voornaamste exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, een lening verstrekken die bij de kredietgever recht zal geven op belastingvermindering. Een dergelijke lening wordt Winwinlening genoemd.
VLAAMSE WIN-WIN LENING.
Het interesttarief is immers wettelijk gezien beperkt, zodat het voor u sowieso een goedkope lening is. De geldschieter van zijn kant krijgt bovenop die interesten nog een fiscaal voordeel. Zowel aan de ene als aan de andere win wijzigt er echter iets voor 2015.
Vlaamse Winwinlening versus Waalse Coup de Pouce: twee belastingvoordelen vergeleken Wolters Kluwer.
In Wallonië geldt deze uitsluiting tijdens de hele looptijd van de lening. De kredietgever mag zelf geen kredietnemer zijn van een andere Winwinlening Vl of Coup de Pouce-lening W en dit gedurende de ganse looptijd van de lening. De lening: modaliteiten en maximumbedragen.
Kredietbedrag winwinlening opgetrokken tot 200.000 euro HLN.be.
Op die manier kunnen bedrijven makkelijker kapitaal vinden in hun directe omgeving. Wie als vriend, kennis of familielid een winwinlening toekent aan een bedrijf, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 25, procent op het geleende bedrag. Het gaat om een achtergestelde lening.
Winwinlening.
Daarom kan aan kredietgevers/echtgenoten op leeftijd beter geadviseerd worden om een lening te splitsen en twee akten op te maken: indien één van de echtgenoten overlijdt, valt diens Winwinlening in de successie met stopzetting van het voordeel ad 25, % maar blijft de lening van de overlevende echtgenoot met het jaarlijkse voordeel van 25, % behouden.
LOI WET.
Als tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de lening zich een van de gevallen, vermeld in artikel 4, 2, 1, voordoet, en als de kredietnemer tengevolge daarvan een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan terugbetalen, en als de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, inwoner is van het Vlaamse Gewest en de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld, wordt aan de kredietgever een eenmalige belastingvermindering toegekend.
Winwinlening.
NjW, actueel juridisch-wetenschappelijk magazine voor alle juristen met doctrine, wetgeving en rechtspraak. NjW op tablet en smartphone. BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 6 MAART 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 BS 20 april 2015.
Winwinlening bedrag opgetrokken.
De 25% roerende voorheffing blijft wel verschuldigd. Wie in het kader van de winwinlening geld leent aan een KMO mag genieten van een belastingsvermindering van 25%, van de gemiddeld uitstaande leningsom telkens van 1/1 en 31/12, en dit gedurende de ganse duurtijd van de lening in principe 8 jaar.
Meer krediet mogelijk via de winwinlening kmo-insider.
Kmos zullen dankzij deze uitbreiding tot 200.000 euro kunnen ontlenen bij familie, vrienden of kennissen, met een fiscale tegemoetkoming. Vlaanderen beschikt vandaag met de winwinlening over een succesvol instrument waarmee kmos middelen kunnen betrekken van familie en vrienden. De winwinlening is als achtergestelde lening te beschouwen als quasi kapitaal, en versterkt dus de vermogensstructuur van de kmo.
DMS Winwin Home.
door middel van het markten van de win-win lening. Kom te weten waar DMS voor staat! BELEGGER UW VOORDELEN. Meer opbrengst, minder risico. BEDRIJF/KMO UW VOORDELEN. Gemakkelijker en goedkoper lenen. De WinWinLening in de media. DE TIJD WinWinLening kent groeiend succes. De WinWinLening waarbij particulieren geld kunnen lenen aan een KMO, kent een stijgend succes. De Vlaamse overheid registreerde vorig jaar 1668 WinWinLeningen voor een totaalbedrag van 465, miljoen euro, bijna een derde meer dan in 2012. KMO's' met een WinWinLening. Kort samengevat Over DMS. DMS levert win-winleningen aan aan KMO's. DMS stelt een platform ter beschikking voor de WINWIN-LENING. Via dit platform kunnen beleggers en KMO's' elkaar makkelijk vinden. Hierdoor zorgen we ervoor dat spaargelden rechtstreeks in de economie worden gepompt. DMS geeft hiervoor presentaties van WINWIN-LENINGEN bij particuliere beleggers en legt een pool aan van geïnteresseerde investeerders én een Pool van geïnteresseerde KMO's. Het papierwerk neemt DMS voor haar rekening, evenals het aanleveren van simulaties en aflossingstabellen. Registreer als belegger. Registreer als bedrijf/KMO. Schrijf in op onze nieuwsbrief. Bedankt, we hebben u ingeschreven! Dit mailadres is niet correct. DMS Win Win.
Een alternatief voor de banklening; her-financieren via een winwinlening DLV.
De winwinlening is een achtergestelde lening, bij een eventueel faillissement worden eerst de anders schuldeisers overheid, banken, uitbetaald. Doet er zich een situatie voor waarbij je de lening niet kan terugbetalen? Dan kan de kredietgever een éénmalig belastingvermindering toegekend worden.
Win-Win lening voor startende ondernemers.
Dan kan u met de Win-winlening een belastingkorting krijgen. Als de kredietnemer de achtergestelde lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, dan krijgt de investeerder toch nog 30 procent van het niet terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering fiscale recuperatie. Voor wie is deze lening?

Contacteer ons